Ikonka Tělovýchovná jednota ŽatecHISTORIE DTJ Žatec – TJ Sokol Žatec – TJ Baník Žatec – TJ Šroubárna Žatec – TJ Žatec

TJ Žatec - původní vzhled budovy

TJ Žatec – původní vzhled budovy

Budova, dnes tzv. „sokolovna“, č.p. 981 byla postavena v letech 1896 – 1897 (slavnostně otevřena byla 15.8.1897) pro tehdy existující sportovní organizaci německy mluvících Žatečanů, a dá se říci, že byla vlastně obdobou českého Sokola v Žatci, který vznikl v roce 1896.

Založení TJ se datuje na rok 1946, tehdy ještě jako DTJ Žatec. V roce 1948 se TJ přejmenovala na TJ Sokol Žatec a v roce 1953 na TJ Baník Žatec. V těchto letech již TJ působí v areálu u Tyršova domu (tzv. sokolovny).

Mezi významné akce, které v tělocvičně v minulosti probíhaly, lze zařadit také tzv. „sokolské šibřinky“ , které se konaly např. v letech 1951 – 1953, přičemž tradice se zachovávala i v letech následujících.

K předposlední změně názvu došlo v roce 1966 na název TJ Šroubárna Žatec. TJ se významně zapojovala do společenského života ve městě a nejednou byla za spolupráci oceněna. Budova dlouho nesla název Tyršův dům. V rámci TJ fungovala celá řada oddílů, mimo jiné i vzpírání, lehká atletika nebo košíková.

Čestné uznání za zvlebení města z roku 1973

Čestné uznání za zvlebení města z roku 1973

Poslední změna názvu TJ se udála ke dni 11.8.2016, a to na Tělovýchovná jednota Žatec, z.s.. Budova TJ v Komenského aleji je v současnosti součástí ochranného pásma památkové zóny města. Zejména severní strana budovy do ulice Komenského alej má vysokou architektonickou hodnotu.

V současnosti sdružuje TJ Žatec přibližně 450 členů v oddílech národní házené, tenisu, stolního tenisu, moderní gymnastiky, volejbalu, cykloturistiky a oddílu cvičení pro ženy a mládež. V nedávné minulosti ukončily svou činnost oddíly líného tenisu a mezinárodní házené.

Současný pohled na budovu TJ Žatec - r. 2023

Současný pohled na budovu TJ Žatec – r. 2023

© Copyright - Tělovýchovná jednota Žatec